Loydu.com'a Hoşgeldiniz

Sitemizde çeşitli kaynaklardan derlenen haber, bilgi ve içerikleri bulabilirsiniz. Şikayet ve telif bildirimleriniz için lütfen tıklayın.

Amme İktisadi Teşebbüsü Gibi TİGEM

Amme İktisadi Teşebbüsü Gibi TİGEM

Çiftçilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), çiftçilik ve hayvancılık alanlarında eylem gösteren bir amme ekonomik teşebbüsüdür. TİGEM, başka amme ekonomik teşebbüslerinde he...

Çiftçilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), çiftçilik ve hayvancılık alanlarında eylem gösteren bir amme ekonomik teşebbüsüdür. TİGEM, başka amme ekonomik teşebbüslerinde hem olduğu benzer kuruluşu bakımından idare hukukuna, dışa tasarlanmış faaliyetleri bir şeye gelince ise belirli kanun hükümlerine tabidir. Bu ayaklık için teşekkül, çift kimlikli amma kanuni yapıya sahiptir.
Yerli çiftçilik sektörümüzün ivedi aktörlerinden birisi olan TİGEM'in satıcı omuz sırığı kimlikli hukuk yapısı daha öncelikle monografi düzeyinde incelenmemiştir. Halbuki TİGEM, ülkemizin tarım ve tarıma karşı sanayisinin ihtiyaçlarını zorunlu ölçüde ikmal müstesna bir caka olup ayrı amma incelemeye muhtaçtır. Bu doğrultuda eserde öncelikle TİGEM'in tarihi gelişimi, iş alanları ve yürüttüğü seyirci hizmetleri irdelenmiştir. Sonrasında keşke TİGEM'in Türk idari teşkilatı içerisindeki konumu, hukuk yapısı, personeli, teşkilatlanması, bir kısım işletmelerinin temizleme süreci incelenmiştir. Eserde son olarak teşekkülün yapılandırılmasına akraba önerilerde bulunulmuştur.


Eğlence-Kültür Kategorisinden Haberler