Loydu.com'a Hoşgeldiniz

Sitemizde çeşitli kaynaklardan derlenen haber, bilgi ve içerikleri bulabilirsiniz. Şikayet ve telif bildirimleriniz için lütfen tıklayın.

Apor Vilmos Catholic College Vac Apor Vilmos Katolikus Foiskola AVKF

Apor Vilmos Catholic College Vac Apor Vilmos Katolikus Foiskola AVKF

Apor Vilmos Catholic College Vac Apor Vilmos Katolikus Foiskola AVKF

Apor Vilmos Catholic College Vac Apor Vilmos Katolikus Foiskola AVKF

Apor Vilmos Catholic College Vac Apor Vilmos Katolikus Foiskola AVKF Hungary http://www.avkf.hu/


Üniversiteler Kategorisinden Haberler


  • Apor Vilmos Catholic College Vac Apor Vilmos Katolikus Foiskola AVKF Üniversite Nedir?:Apor Vilmos Catholic College Vac Apor Vilmos Katolikus Foiskola AVKF yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri birim ve bölümlerden oluşan, bilimsel özerkliği ve kamu tüzelkişiliği bulunan öğretim kurumu.
  • Apor Vilmos Catholic College Vac Apor Vilmos Katolikus Foiskola AVKF Üniversite Etimoloji?:Apor Vilmos Catholic College Vac Apor Vilmos Katolikus Foiskola AVKF Orta çağ Latince sinde universitas terimi bir konu etrafında birleşen herhangi topluluk ya da kurum için kullanılırken, üniversite kelimesinin modern anlamı günümüzdeki kurumların temelini oluşturan kurumların oluşmaya başlamasıyla onları tanımlamak için kullanılan universitas magistrorum et scholarium yani kabaca öğrenciler ve öğretmenler topluluğu anlamına gelen deyişten türemiştir.
  • Apor Vilmos Catholic College Vac Apor Vilmos Katolikus Foiskola AVKF Üniversite Tarihi?:Apor Vilmos Catholic College Vac Apor Vilmos Katolikus Foiskola AVKF Günümüzdeki üniversitelere temel oluşturan ilk kurum Antik Yunan filozofu Plato nun MÖ 4. yüzyılda kurduğu Akademi dir. Apor Vilmos Catholic College Vac Apor Vilmos Katolikus Foiskola AVKF Bu okulun kuruluş tarihine ve nasıl bir işleyişe sahip olduğuna dair kesin bilgiler yoktur.Apor Vilmos Catholic College Vac Apor Vilmos Katolikus Foiskola AVKF Antik Atina kentinin dışında bulunan Akademi adlı bölgedeki gymnasium un yakınlarında Plato nun sahip olduğu bir arazide o ve onun gibi felsefe, bilim, tarih ve sanatla ilgilenen bir grup insanın düzenli toplantılarıyla tahminen MÖ 387 de başlamıştır.
  • Apor Vilmos Catholic College Vac Apor Vilmos Katolikus Foiskola AVKF Dünyada Üniversiteler:Apor Vilmos Catholic College Vac Apor Vilmos Katolikus Foiskola AVKF Üniversitelerin finansmanı ve organizasyonu dünyanın farklı ülkelerinde büyük farklılıklar göstermektedir.Apor Vilmos Catholic College Vac Apor Vilmos Katolikus Foiskola AVKF Bazı ülkelerde üniversiteler ağırlıklı olarak devlet tarafından finanse edilirken, diğerlerinde finansman bağışçılardan veya üniversiteye devam eden öğrencilerin ödemesi gereken ücretlerden gelebilir.Apor Vilmos Catholic College Vac Apor Vilmos Katolikus Foiskola AVKF Bazı ülkelerde öğrencilerin büyük çoğunluğu yerel şehirlerinde üniversiteye devam ederken diğer ülkelerde üniversiteler dünyanın her yerinden öğrencileri çekmektedir ve öğrencileri için üniversitede konaklama sağlayabilirler.