Loydu.com'a Hoşgeldiniz

Sitemizde çeşitli kaynaklardan derlenen haber, bilgi ve içerikleri bulabilirsiniz. Şikayet ve telif bildirimleriniz için lütfen tıklayın.

College of Szolnok Szolnoki Foiskola SZF

College of Szolnok Szolnoki Foiskola SZF

College of Szolnok Szolnoki Foiskola SZF

College of Szolnok Szolnoki Foiskola SZF

College of Szolnok Szolnoki Foiskola SZF Hungary http://www.szolfportal.hu/


Üniversiteler Kategorisinden Haberler


  • College of Szolnok Szolnoki Foiskola SZF Üniversite Nedir?:College of Szolnok Szolnoki Foiskola SZF yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri birim ve bölümlerden oluşan, bilimsel özerkliği ve kamu tüzelkişiliği bulunan öğretim kurumu.
  • College of Szolnok Szolnoki Foiskola SZF Üniversite Etimoloji?:College of Szolnok Szolnoki Foiskola SZF Orta çağ Latince sinde universitas terimi bir konu etrafında birleşen herhangi topluluk ya da kurum için kullanılırken, üniversite kelimesinin modern anlamı günümüzdeki kurumların temelini oluşturan kurumların oluşmaya başlamasıyla onları tanımlamak için kullanılan universitas magistrorum et scholarium yani kabaca öğrenciler ve öğretmenler topluluğu anlamına gelen deyişten türemiştir.
  • College of Szolnok Szolnoki Foiskola SZF Üniversite Tarihi?:College of Szolnok Szolnoki Foiskola SZF Günümüzdeki üniversitelere temel oluşturan ilk kurum Antik Yunan filozofu Plato nun MÖ 4. yüzyılda kurduğu Akademi dir. College of Szolnok Szolnoki Foiskola SZF Bu okulun kuruluş tarihine ve nasıl bir işleyişe sahip olduğuna dair kesin bilgiler yoktur.College of Szolnok Szolnoki Foiskola SZF Antik Atina kentinin dışında bulunan Akademi adlı bölgedeki gymnasium un yakınlarında Plato nun sahip olduğu bir arazide o ve onun gibi felsefe, bilim, tarih ve sanatla ilgilenen bir grup insanın düzenli toplantılarıyla tahminen MÖ 387 de başlamıştır.
  • College of Szolnok Szolnoki Foiskola SZF Dünyada Üniversiteler:College of Szolnok Szolnoki Foiskola SZF Üniversitelerin finansmanı ve organizasyonu dünyanın farklı ülkelerinde büyük farklılıklar göstermektedir.College of Szolnok Szolnoki Foiskola SZF Bazı ülkelerde üniversiteler ağırlıklı olarak devlet tarafından finanse edilirken, diğerlerinde finansman bağışçılardan veya üniversiteye devam eden öğrencilerin ödemesi gereken ücretlerden gelebilir.College of Szolnok Szolnoki Foiskola SZF Bazı ülkelerde öğrencilerin büyük çoğunluğu yerel şehirlerinde üniversiteye devam ederken diğer ülkelerde üniversiteler dünyanın her yerinden öğrencileri çekmektedir ve öğrencileri için üniversitede konaklama sağlayabilirler.