Loydu.com'a Hoşgeldiniz

Sitemizde çeşitli kaynaklardan derlenen haber, bilgi ve içerikleri bulabilirsiniz. Şikayet ve telif bildirimleriniz için lütfen tıklayın.

İktisat Metodolojisi

İktisat Metodolojisi

Bilim felsefesindeki son yüz elli yıllık gelişmelere bakıldığında, arkadaş canlısı bilimlerin yönteminde temel olarak doğa bilimlerinin yönteminin hâkim olduğu görülmektedir. İleri ...

Bilim felsefesindeki son yüz elli yıllık gelişmelere bakıldığında, arkadaş canlısı bilimlerin yönteminde temel olarak doğa bilimlerinin yönteminin hâkim olduğu görülmektedir. İleri düzeyde matematik ve bilim kullanılarak ilerlediği düşünülen iktisadın felsefeden kopuşu, yirminci asır iktisatçıları ve çeşitli girişken bilimciler tarafından eleştirilmiş ve bu eleştiriler, sosyal bilimlerde tabiat bilimlerinden aksine epistemolojik ve ontolojik arayışlara yol açmıştır. Bilhassa ontolojik hermeneutiğin gelişimi beraber hiç durmadan, iktisadın araştırma konusu ve içeriği, şahıs ve çevre arasındaki çift taraflı ilişki boyunca bitmiş sorgulanmaya başlanmıştır.

Gerek tasarruf ve farklı toplumcul bilim alanlarına gerekse burs felsefesine referans duyan okurlara müstakbel iken hazırlanan bu kitapta, iktisadın temel araştırma konusu kadar fert ve toplum arasındaki evrik dinamik ilişkinin doğası, aksine periyot ve düşünürler özelinde tartışmaya çözülmüş ve çok iktisada ontolojik bir boyut kazandırılmaya çalışılarak esas akıntı iktisadın metodolojisine eleştirel yaklaşık görüş noktası sunulmuştur.


Eğlence-Kültür Kategorisinden Haberler