Loydu.com'a Hoşgeldiniz

Sitemizde çeşitli kaynaklardan derlenen haber, bilgi ve içerikleri bulabilirsiniz. Şikayet ve telif bildirimleriniz için lütfen tıklayın.

John Wesley Theological College Budapest Wesley Janos LelkEszkEpzo Foiskola WJLF

John Wesley Theological College Budapest Wesley Janos LelkEszkEpzo Foiskola WJLF

John Wesley Theological College Budapest Wesley Janos LelkEszkEpzo Foiskola WJLF

John Wesley Theological College Budapest Wesley Janos LelkEszkEpzo Foiskola WJLF

John Wesley Theological College Budapest Wesley Janos LelkEszkEpzo Foiskola WJLF Hungary http://www.wesley.hu/


Üniversiteler Kategorisinden Haberler


  • John Wesley Theological College Budapest Wesley Janos LelkEszkEpzo Foiskola WJLF Üniversite Nedir?:John Wesley Theological College Budapest Wesley Janos LelkEszkEpzo Foiskola WJLF yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri birim ve bölümlerden oluşan, bilimsel özerkliği ve kamu tüzelkişiliği bulunan öğretim kurumu.
  • John Wesley Theological College Budapest Wesley Janos LelkEszkEpzo Foiskola WJLF Üniversite Etimoloji?:John Wesley Theological College Budapest Wesley Janos LelkEszkEpzo Foiskola WJLF Orta çağ Latince sinde universitas terimi bir konu etrafında birleşen herhangi topluluk ya da kurum için kullanılırken, üniversite kelimesinin modern anlamı günümüzdeki kurumların temelini oluşturan kurumların oluşmaya başlamasıyla onları tanımlamak için kullanılan universitas magistrorum et scholarium yani kabaca öğrenciler ve öğretmenler topluluğu anlamına gelen deyişten türemiştir.
  • John Wesley Theological College Budapest Wesley Janos LelkEszkEpzo Foiskola WJLF Üniversite Tarihi?:John Wesley Theological College Budapest Wesley Janos LelkEszkEpzo Foiskola WJLF Günümüzdeki üniversitelere temel oluşturan ilk kurum Antik Yunan filozofu Plato nun MÖ 4. yüzyılda kurduğu Akademi dir. John Wesley Theological College Budapest Wesley Janos LelkEszkEpzo Foiskola WJLF Bu okulun kuruluş tarihine ve nasıl bir işleyişe sahip olduğuna dair kesin bilgiler yoktur.John Wesley Theological College Budapest Wesley Janos LelkEszkEpzo Foiskola WJLF Antik Atina kentinin dışında bulunan Akademi adlı bölgedeki gymnasium un yakınlarında Plato nun sahip olduğu bir arazide o ve onun gibi felsefe, bilim, tarih ve sanatla ilgilenen bir grup insanın düzenli toplantılarıyla tahminen MÖ 387 de başlamıştır.
  • John Wesley Theological College Budapest Wesley Janos LelkEszkEpzo Foiskola WJLF Dünyada Üniversiteler:John Wesley Theological College Budapest Wesley Janos LelkEszkEpzo Foiskola WJLF Üniversitelerin finansmanı ve organizasyonu dünyanın farklı ülkelerinde büyük farklılıklar göstermektedir.John Wesley Theological College Budapest Wesley Janos LelkEszkEpzo Foiskola WJLF Bazı ülkelerde üniversiteler ağırlıklı olarak devlet tarafından finanse edilirken, diğerlerinde finansman bağışçılardan veya üniversiteye devam eden öğrencilerin ödemesi gereken ücretlerden gelebilir.John Wesley Theological College Budapest Wesley Janos LelkEszkEpzo Foiskola WJLF Bazı ülkelerde öğrencilerin büyük çoğunluğu yerel şehirlerinde üniversiteye devam ederken diğer ülkelerde üniversiteler dünyanın her yerinden öğrencileri çekmektedir ve öğrencileri için üniversitede konaklama sağlayabilirler.