Loydu.com'a Hoşgeldiniz

Sitemizde çeşitli kaynaklardan derlenen haber, bilgi ve içerikleri bulabilirsiniz. Şikayet ve telif bildirimleriniz için lütfen tıklayın.

KecskemEt College KecskemEti Foiskola KF

KecskemEt College KecskemEti Foiskola KF

KecskemEt College KecskemEti Foiskola KF

KecskemEt College KecskemEti Foiskola KF

KecskemEt College KecskemEti Foiskola KF Hungary http://www.kefo.hu/


Üniversiteler Kategorisinden Haberler


  • KecskemEt College KecskemEti Foiskola KF Üniversite Nedir?:KecskemEt College KecskemEti Foiskola KF yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri birim ve bölümlerden oluşan, bilimsel özerkliği ve kamu tüzelkişiliği bulunan öğretim kurumu.
  • KecskemEt College KecskemEti Foiskola KF Üniversite Etimoloji?:KecskemEt College KecskemEti Foiskola KF Orta çağ Latince sinde universitas terimi bir konu etrafında birleşen herhangi topluluk ya da kurum için kullanılırken, üniversite kelimesinin modern anlamı günümüzdeki kurumların temelini oluşturan kurumların oluşmaya başlamasıyla onları tanımlamak için kullanılan universitas magistrorum et scholarium yani kabaca öğrenciler ve öğretmenler topluluğu anlamına gelen deyişten türemiştir.
  • KecskemEt College KecskemEti Foiskola KF Üniversite Tarihi?:KecskemEt College KecskemEti Foiskola KF Günümüzdeki üniversitelere temel oluşturan ilk kurum Antik Yunan filozofu Plato nun MÖ 4. yüzyılda kurduğu Akademi dir. KecskemEt College KecskemEti Foiskola KF Bu okulun kuruluş tarihine ve nasıl bir işleyişe sahip olduğuna dair kesin bilgiler yoktur.KecskemEt College KecskemEti Foiskola KF Antik Atina kentinin dışında bulunan Akademi adlı bölgedeki gymnasium un yakınlarında Plato nun sahip olduğu bir arazide o ve onun gibi felsefe, bilim, tarih ve sanatla ilgilenen bir grup insanın düzenli toplantılarıyla tahminen MÖ 387 de başlamıştır.
  • KecskemEt College KecskemEti Foiskola KF Dünyada Üniversiteler:KecskemEt College KecskemEti Foiskola KF Üniversitelerin finansmanı ve organizasyonu dünyanın farklı ülkelerinde büyük farklılıklar göstermektedir.KecskemEt College KecskemEti Foiskola KF Bazı ülkelerde üniversiteler ağırlıklı olarak devlet tarafından finanse edilirken, diğerlerinde finansman bağışçılardan veya üniversiteye devam eden öğrencilerin ödemesi gereken ücretlerden gelebilir.KecskemEt College KecskemEti Foiskola KF Bazı ülkelerde öğrencilerin büyük çoğunluğu yerel şehirlerinde üniversiteye devam ederken diğer ülkelerde üniversiteler dünyanın her yerinden öğrencileri çekmektedir ve öğrencileri için üniversitede konaklama sağlayabilirler.