Loydu.com'a Hoşgeldiniz

Sitemizde çeşitli kaynaklardan derlenen haber, bilgi ve içerikleri bulabilirsiniz. Şikayet ve telif bildirimleriniz için lütfen tıklayın.

Kodolanyi Janos University College SzEkesfehErvar Kodolanyi Janos Foiskola KJF

Kodolanyi Janos University College SzEkesfehErvar Kodolanyi Janos Foiskola KJF

Kodolanyi Janos University College SzEkesfehErvar Kodolanyi Janos Foiskola KJF

Kodolanyi Janos University College SzEkesfehErvar Kodolanyi Janos Foiskola KJF

Kodolanyi Janos University College SzEkesfehErvar Kodolanyi Janos Foiskola KJF Hungary http://www.kodolanyi.hu/


Üniversiteler Kategorisinden Haberler


  • Kodolanyi Janos University College SzEkesfehErvar Kodolanyi Janos Foiskola KJF Üniversite Nedir?:Kodolanyi Janos University College SzEkesfehErvar Kodolanyi Janos Foiskola KJF yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri birim ve bölümlerden oluşan, bilimsel özerkliği ve kamu tüzelkişiliği bulunan öğretim kurumu.
  • Kodolanyi Janos University College SzEkesfehErvar Kodolanyi Janos Foiskola KJF Üniversite Etimoloji?:Kodolanyi Janos University College SzEkesfehErvar Kodolanyi Janos Foiskola KJF Orta çağ Latince sinde universitas terimi bir konu etrafında birleşen herhangi topluluk ya da kurum için kullanılırken, üniversite kelimesinin modern anlamı günümüzdeki kurumların temelini oluşturan kurumların oluşmaya başlamasıyla onları tanımlamak için kullanılan universitas magistrorum et scholarium yani kabaca öğrenciler ve öğretmenler topluluğu anlamına gelen deyişten türemiştir.
  • Kodolanyi Janos University College SzEkesfehErvar Kodolanyi Janos Foiskola KJF Üniversite Tarihi?:Kodolanyi Janos University College SzEkesfehErvar Kodolanyi Janos Foiskola KJF Günümüzdeki üniversitelere temel oluşturan ilk kurum Antik Yunan filozofu Plato nun MÖ 4. yüzyılda kurduğu Akademi dir. Kodolanyi Janos University College SzEkesfehErvar Kodolanyi Janos Foiskola KJF Bu okulun kuruluş tarihine ve nasıl bir işleyişe sahip olduğuna dair kesin bilgiler yoktur.Kodolanyi Janos University College SzEkesfehErvar Kodolanyi Janos Foiskola KJF Antik Atina kentinin dışında bulunan Akademi adlı bölgedeki gymnasium un yakınlarında Plato nun sahip olduğu bir arazide o ve onun gibi felsefe, bilim, tarih ve sanatla ilgilenen bir grup insanın düzenli toplantılarıyla tahminen MÖ 387 de başlamıştır.
  • Kodolanyi Janos University College SzEkesfehErvar Kodolanyi Janos Foiskola KJF Dünyada Üniversiteler:Kodolanyi Janos University College SzEkesfehErvar Kodolanyi Janos Foiskola KJF Üniversitelerin finansmanı ve organizasyonu dünyanın farklı ülkelerinde büyük farklılıklar göstermektedir.Kodolanyi Janos University College SzEkesfehErvar Kodolanyi Janos Foiskola KJF Bazı ülkelerde üniversiteler ağırlıklı olarak devlet tarafından finanse edilirken, diğerlerinde finansman bağışçılardan veya üniversiteye devam eden öğrencilerin ödemesi gereken ücretlerden gelebilir.Kodolanyi Janos University College SzEkesfehErvar Kodolanyi Janos Foiskola KJF Bazı ülkelerde öğrencilerin büyük çoğunluğu yerel şehirlerinde üniversiteye devam ederken diğer ülkelerde üniversiteler dünyanın her yerinden öğrencileri çekmektedir ve öğrencileri için üniversitede konaklama sağlayabilirler.