Loydu.com'a Hoşgeldiniz

Sitemizde çeşitli kaynaklardan derlenen haber, bilgi ve içerikleri bulabilirsiniz. Şikayet ve telif bildirimleriniz için lütfen tıklayın.

Sapientia Shool of Theology Budapest Sapientia Szerzetesi Hittudomanyi Foiskola SSZHF

Sapientia Shool of Theology Budapest Sapientia Szerzetesi Hittudomanyi Foiskola SSZHF

Sapientia Shool of Theology Budapest Sapientia Szerzetesi Hittudomanyi Foiskola SSZHF

Sapientia Shool of Theology Budapest Sapientia Szerzetesi Hittudomanyi Foiskola SSZHF

Sapientia Shool of Theology Budapest Sapientia Szerzetesi Hittudomanyi Foiskola SSZHF Hungary http://www.sapientia.hu/


Üniversiteler Kategorisinden Haberler


  • Sapientia Shool of Theology Budapest Sapientia Szerzetesi Hittudomanyi Foiskola SSZHF Üniversite Nedir?:Sapientia Shool of Theology Budapest Sapientia Szerzetesi Hittudomanyi Foiskola SSZHF yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri birim ve bölümlerden oluşan, bilimsel özerkliği ve kamu tüzelkişiliği bulunan öğretim kurumu.
  • Sapientia Shool of Theology Budapest Sapientia Szerzetesi Hittudomanyi Foiskola SSZHF Üniversite Etimoloji?:Sapientia Shool of Theology Budapest Sapientia Szerzetesi Hittudomanyi Foiskola SSZHF Orta çağ Latince sinde universitas terimi bir konu etrafında birleşen herhangi topluluk ya da kurum için kullanılırken, üniversite kelimesinin modern anlamı günümüzdeki kurumların temelini oluşturan kurumların oluşmaya başlamasıyla onları tanımlamak için kullanılan universitas magistrorum et scholarium yani kabaca öğrenciler ve öğretmenler topluluğu anlamına gelen deyişten türemiştir.
  • Sapientia Shool of Theology Budapest Sapientia Szerzetesi Hittudomanyi Foiskola SSZHF Üniversite Tarihi?:Sapientia Shool of Theology Budapest Sapientia Szerzetesi Hittudomanyi Foiskola SSZHF Günümüzdeki üniversitelere temel oluşturan ilk kurum Antik Yunan filozofu Plato nun MÖ 4. yüzyılda kurduğu Akademi dir. Sapientia Shool of Theology Budapest Sapientia Szerzetesi Hittudomanyi Foiskola SSZHF Bu okulun kuruluş tarihine ve nasıl bir işleyişe sahip olduğuna dair kesin bilgiler yoktur.Sapientia Shool of Theology Budapest Sapientia Szerzetesi Hittudomanyi Foiskola SSZHF Antik Atina kentinin dışında bulunan Akademi adlı bölgedeki gymnasium un yakınlarında Plato nun sahip olduğu bir arazide o ve onun gibi felsefe, bilim, tarih ve sanatla ilgilenen bir grup insanın düzenli toplantılarıyla tahminen MÖ 387 de başlamıştır.
  • Sapientia Shool of Theology Budapest Sapientia Szerzetesi Hittudomanyi Foiskola SSZHF Dünyada Üniversiteler:Sapientia Shool of Theology Budapest Sapientia Szerzetesi Hittudomanyi Foiskola SSZHF Üniversitelerin finansmanı ve organizasyonu dünyanın farklı ülkelerinde büyük farklılıklar göstermektedir.Sapientia Shool of Theology Budapest Sapientia Szerzetesi Hittudomanyi Foiskola SSZHF Bazı ülkelerde üniversiteler ağırlıklı olarak devlet tarafından finanse edilirken, diğerlerinde finansman bağışçılardan veya üniversiteye devam eden öğrencilerin ödemesi gereken ücretlerden gelebilir.Sapientia Shool of Theology Budapest Sapientia Szerzetesi Hittudomanyi Foiskola SSZHF Bazı ülkelerde öğrencilerin büyük çoğunluğu yerel şehirlerinde üniversiteye devam ederken diğer ülkelerde üniversiteler dünyanın her yerinden öğrencileri çekmektedir ve öğrencileri için üniversitede konaklama sağlayabilirler.