Loydu.com'a Hoşgeldiniz

Sitemizde çeşitli kaynaklardan derlenen haber, bilgi ve içerikleri bulabilirsiniz. Şikayet ve telif bildirimleriniz için lütfen tıklayın.

Spesifik Gereksinimli Çocuklara Ölçüm Harfler Öğretimi

Spesifik Gereksinimli Çocuklara Ölçüm Harfler Öğretimi

Ölçüm ve yazma becerilerinin öğrenilmesi, günümüz teknolojisinin alevli geliştiği acemi milenyumda bir kat daha hem de zorunlu hâle gelmiştir. Dolayı okumuşluk ve yazma becerilerinin ö?...

Ölçüm ve yazma becerilerinin öğrenilmesi, günümüz teknolojisinin alevli geliştiği acemi milenyumda bir kat daha hem de zorunlu hâle gelmiştir. Dolayı okumuşluk ve yazma becerilerinin öğrenilmesi demek, öğrencilerin akademik becerilerini sırasıyla kendilerine öğrenme yoluyla gerçekleştirebilmeleri, öğrenme ve sükse düzeylerinin artması, bilişsel ve dil becerilerinin gelişimi, kendilerine özgüven duygularının ve başarma mutluluklarının artması demektir. Dalgalı biraz dille ivedi ve anlayarak okuyabilen ve okuduklarını yazar ve yorumlayabilen, okudukları birlikte izafi çıkarımlarda bulunabilen, seviyeye göre kelime dağarcığına sahip bireyler, okul ve arkadaş canlısı hayatlarında başarının hep tadını çıkarmaktadırlar. Bunlara bütünler kadar, öğrendiklerini ajanda hayata yansıtabilen, mesuliyet bilinci modern, topluluk karşı kendini ifade edebilen, düşüncelerini yazıya dökebilen bireyler de kendilerine hem de topluma aka yarar sağlayabilmektedirler. Bu nitelikler, egzersiz yaşamının temellerinin atıldığı ilkokul ilk sınıfta kazanılmaya başlar. Bilhassa açılış bilgililik ve yazı becerilerini öğrenen şahıs, sonrasında de acele ve hem dökümlü okuyarak ve okuduğunu hem anlayarak yaşamını kolaylaştırmayı de öğrenecektir. Çünkü kanaat ve yazı becerilerini maksimum biçimde yerine getirebilen kimse, başka akademik becerileri hem herkes kendi kendine öğrenmeye başlar ve tecrübe onun için kaba sevinçli olacağı bir hava hâline kazanç. Bu sebeple, bilgililik ve hat programı, çalışma programının de mihenk taşını oluşturur. Ölçüm ve hat becerilerini geliştiren fert, okuduğunu anlayabilen, yorumlayabilen, küresel çağa ayak uydurabilecek ve eleştiri yazısı yeteneği ileri bireylerdir. Teknolojinin altın çağını yaşadığı kimi dönemde olsak dahi, okumuşluk ve harfler becerilerini öğrenme, boyuna bireyin hayatında aşırı acele kimi süreçtir. Yüzünden spesifik gereksinimli tüm kişi için hem bilgililik ve yazma becerilerini çalışma yapmak büyük bir ehemniyet karşılama eder. Onların okuma ve yazı becerilerini öğrenerek kendilerini yüzeysel dünyaya tanıtmaları, hepimizin boyunca durduğu "bütünleştirme" karşı aşırı önem karşılama etmektedir. Keza bağırsak ve hem de iki boyutlu çevreyi ileride tanıyabilmeleri karşı spesifik çocuklarımızın bilgililik ve harfler becerilerini maksimum düzeyde öğrenmeleri şarttır. Bu bağlamda, bu kitapta, kesin gereksinimliler için konferans ve yazma becerilerini edindirmenin ne kadar önemli olduğuna, nasıl öğretileceğine konusunda çeşit çeşit yöntemin sunulduğu, özel kadar hazırlanan ıtır, çalışma durumları ve anket ve değerlendirmenin nasıl olması gerektiği detaylı biçimde alanla ilgilenen herkese sunulmaktadır. Kitabın dökümlü bazı dille yazılması keza okumuş bazı tümce, paragraf ve konunun kolay biçimde anlaşılmasını sağlayacaktır. Kitabın özelikle belli gereksinimli bireylerin okumuşluk ve harfler becerilerini öğrenmelerine ışık tuttuğu ve onların sevinçli olmasını sağladığı o kadar ailevi ve topluma hem de uzun düzeyde mutluluk sağlayacağına gönülden inanılmaktadır. Bu çalışmanın, spesifik gereksinimli bireylere konferans ve hat becerilerini öğretmenlik etrafında okuyucuların ihtiyaçlarını en yüksek düzeyde karşılayabileceğine gönüllü inanıyoruz. Bu kitabı, abartılı süreli kimi çalışmanın sonucunda sizlere sunmaktan yazarlar iken şiddetli mutluyuz.


Eğlence-Kültür Kategorisinden Haberler