Loydu.com'a Hoşgeldiniz

Sitemizde çeşitli kaynaklardan derlenen haber, bilgi ve içerikleri bulabilirsiniz. Şikayet ve telif bildirimleriniz için lütfen tıklayın.

Türk Dünyasında Lisan, Yazın ve Ekim Yaya

Türk Dünyasında Lisan, Yazın ve Ekim Yaya

Türk dili, Kuzeydeki Buz Denizi 'nden Basra Körfezi 'ne, Kuzeydoğu Asya 'dan Şark Avrupa 'ya kadar tok bir coğrafyada ve aka bazı nüfus tarafından konuşulan biraz dildir. Bu dağılma bununla...

Türk dili, Kuzeydeki Buz Denizi 'nden Basra Körfezi 'ne, Kuzeydoğu Asya 'dan Şark Avrupa 'ya kadar tok bir coğrafyada ve aka bazı nüfus tarafından konuşulan biraz dildir. Bu dağılma bununla beraber amma devamlılığı hem beraberinde getirmiş ve Türkler tüm diyanet, medenilik ve coğrafya değişimlerine gerçi dillerini ve kimliklerini korumuşlardır. Dil yitimi, millî kültürün yitimidir. Bu anlamda Türk boyları dururken yahut ilerlerken dil ve kültürlerini unutmamış geride bırakmamışlardır. Türk dilinin mevcut çap eski yazılmış edebî metinlerinden bugüne Türk kavimleri gittikleri ve vatan ettikleri her coğrafyada zorunlu lisan ve kültür yadigarları bırakmışlardır.

Türkler boylar hâlinde ilerlerken katışıksız kimi cila yolculuklarında öbür diller, dinler, kültür etkileri eşlik etmiştir. Kayıtlar her tarafında Türkler askerî dehalarıyla öne devre dışı, özel ata olmuşlardır. Geçmiş sahnesi, gücü ve etki alanıyla pek çok kuvvetli Türk devletine delil etmiştir. Bu devletlerden kimi yerlerini başka ulusların devletlerine askerden kaçma ederken kimi da küllerinden her yerde sertlik yanlısı politikacı mitolojik kaknus kuşu misali yerlerini acemi Türk devletlerine bırakmışlardır. Bu yüzden Türkbilim Yenisey 'den Tuna 'ya geniş biraz coğrafyayı kapatmak durumundadır. Katışıksız boy herkes kendi adıyla yaşasın, tüm özel herkes kendi adıyla, diliyle, kültürüyle mevcut olsun dediğimiz bu çağda "Turan", Türklerin aka ülküsü "Kızıl Elma" hemen hemen hiç kültürel ilişkilerle inandırıcı olacaktır. bu nedenle da Türkbilim çalışmaları siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilere akım ithaf etmek ve önüne geçmek zorundadır.

Türk Dünyasında Mesleki Dil, Medeniyet ve Edebiyat Yolunda başlı bu kitabımız işte bu ülkünün ürünüdür. 7 bölümden ve 16 yazıdan oluşan kitabımıza Macaristan 'dan, Özbekistan 'dan, Kanada 'dan, Amerika 'dan ve Türkiye 'den 16 Türkbilimci kayıt göndermiştir. Kitabımızın, Türkbilim çalışmalarına katkı maddesi yapması çap aka dileğimizdir.


Eğlence-Kültür Kategorisinden Haberler