Loydu.com'a Hoşgeldiniz

Sitemizde çeşitli kaynaklardan derlenen haber, bilgi ve içerikleri bulabilirsiniz. Şikayet ve telif bildirimleriniz için lütfen tıklayın.

University of Pannonia Georgikon Faculty of Agriculture

University of Pannonia Georgikon Faculty of Agriculture

University of Pannonia Georgikon Faculty of Agriculture

University of Pannonia Georgikon Faculty of Agriculture

University of Pannonia Georgikon Faculty of Agriculture Hungary http://www.georgikon.hu/


Üniversiteler Kategorisinden Haberler


  • University of Pannonia Georgikon Faculty of Agriculture Üniversite Nedir?:University of Pannonia Georgikon Faculty of Agriculture yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri birim ve bölümlerden oluşan, bilimsel özerkliği ve kamu tüzelkişiliği bulunan öğretim kurumu.
  • University of Pannonia Georgikon Faculty of Agriculture Üniversite Etimoloji?:University of Pannonia Georgikon Faculty of Agriculture Orta çağ Latince sinde universitas terimi bir konu etrafında birleşen herhangi topluluk ya da kurum için kullanılırken, üniversite kelimesinin modern anlamı günümüzdeki kurumların temelini oluşturan kurumların oluşmaya başlamasıyla onları tanımlamak için kullanılan universitas magistrorum et scholarium yani kabaca öğrenciler ve öğretmenler topluluğu anlamına gelen deyişten türemiştir.
  • University of Pannonia Georgikon Faculty of Agriculture Üniversite Tarihi?:University of Pannonia Georgikon Faculty of Agriculture Günümüzdeki üniversitelere temel oluşturan ilk kurum Antik Yunan filozofu Plato nun MÖ 4. yüzyılda kurduğu Akademi dir. University of Pannonia Georgikon Faculty of Agriculture Bu okulun kuruluş tarihine ve nasıl bir işleyişe sahip olduğuna dair kesin bilgiler yoktur.University of Pannonia Georgikon Faculty of Agriculture Antik Atina kentinin dışında bulunan Akademi adlı bölgedeki gymnasium un yakınlarında Plato nun sahip olduğu bir arazide o ve onun gibi felsefe, bilim, tarih ve sanatla ilgilenen bir grup insanın düzenli toplantılarıyla tahminen MÖ 387 de başlamıştır.
  • University of Pannonia Georgikon Faculty of Agriculture Dünyada Üniversiteler:University of Pannonia Georgikon Faculty of Agriculture Üniversitelerin finansmanı ve organizasyonu dünyanın farklı ülkelerinde büyük farklılıklar göstermektedir.University of Pannonia Georgikon Faculty of Agriculture Bazı ülkelerde üniversiteler ağırlıklı olarak devlet tarafından finanse edilirken, diğerlerinde finansman bağışçılardan veya üniversiteye devam eden öğrencilerin ödemesi gereken ücretlerden gelebilir.University of Pannonia Georgikon Faculty of Agriculture Bazı ülkelerde öğrencilerin büyük çoğunluğu yerel şehirlerinde üniversiteye devam ederken diğer ülkelerde üniversiteler dünyanın her yerinden öğrencileri çekmektedir ve öğrencileri için üniversitede konaklama sağlayabilirler.