Ansiklopedi

Emin Olmayan Faaliyetlerden Atmaca Sınıraşan Zarardan Kaynaklanan Sorumluluğun Paylaştırılmasına İlişkin Uluslararası Dava

* Çalışma Alanı * Hava Akımı İlkelere İlişkin Şef Talimatlar * Öngörülen Mesuliyet Rejimi * Tanımlar * Gereken Şekilde ve Çalışan Maaş İlkesi-Teorik Çerçeve * Hakkıyla ve Çalı...

Amme İktisadi Teşebbüsü Gibi TİGEM

Çiftçilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), çiftçilik ve hayvancılık alanlarında eylem gösteren bir amme ekonomik teşebbüsüdür. TİGEM, başka amme ekonomik teşebbüslerinde he...

Çocuklarda Prososyal Buluş

İnsanlar arasındaki ilişkilerde namuslu olmak, başkalarına doğruyu haber vermek tekrar tekrar ahlaki açıdan iyi yaklaşık amel olarak değerlendirilmiştir. Toplumu daha istendik tarafa yol g...

Sakin Kent Hizmetleri ve Yöresel Tab Etme

Küreselleşme ile birlikte er yaşamı, kültürü, giyimi, yemekleri, çeşit çeşit dönüşümlere üzgün, artık hızlı kimi tecrübe şekli birlikte hep birden unutulan değerlerin korunması...

Eğitimde Muayene ve Değer (Edit. Murat Doğan Şahin)

Bu kitabın yazarları, aynı isimli kitaplardaki halk tipi inceleme ve değer biçme içeriğini yalın, anlaşılabilir, ezberden ırak biçimde ve örneklerle zenginleştirerek sunmayı ve ölçme ...

İktisat Metodolojisi

Bilim felsefesindeki son yüz elli yıllık gelişmelere bakıldığında, arkadaş canlısı bilimlerin yönteminde temel olarak doğa bilimlerinin yönteminin hâkim olduğu görülmektedir. İleri ...

Kadın Doğumda İletişim

Özel bir alan olan dişi hastalıkları ve doğmuş alanı uygulamalarında sıhhat profesyonelleri birlikte sakat iletişimi epeyce önemlidir. Kadın Doğumda İletişim adlı kitabımız, dişil ...

Kesin Eğitimde Bütünleştirme

Özel eğitim, akranlarının kendiliğinden edindikleri becerilerin aka bir kısmının belli gereksinimli bireylere daha meşgul ve sistematik biçimde öğretilmesi sürecidir. Kesin eğitimi umumi...

Değişen Tabiat Üzerinden Yeşil Kullanma Modelleri

Dünyada önemi artan bir şekilde gelişen lojistik sektörü, bilhassa olarak bulunduğumuz pandemi sürecinde alıcı arzu ve beklentileri doğrultusunda başkalaşım sürecine data. Gidişat içe...

Çiftçilerin Tarım Sigortası Yaptırmaya Aksi Tutumları ve Memnuniyet İstekliliği

Türkiye 'hem de üreticilerin riske karşıt tutumları, girişim ve belirsizliklere karşıt aldıkları önlemler, tarım sigortaları dair bilgi düzeyleri, çiftçilik sigortası yaptırma istekl...

Şartlara Uygun Halkla İlişkiler Yönetimi, Hayal Etme, Kuram ve Uygulamalar

* Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde Fikir ve Kuramlar * Stratejik Yönetimin Temelleri * Stratejik Halkla İlişkiler Kavramı, Kapsamı, Amaçları ve Çalışma Alanları * Halkla İlişkile...

Alışık Olmayan Mesleki Dil Öğretiminde Kuramdan Uygulamaya Disiplinlerarası Çalışmalar

Yabancı dil öğrenim ve eğitimbilim, evrimsel aşırı eskilere dayanan ancak her eskimeyen amma alandır ve zaman içerisinde belirgin araştırma gündemi ve farklı olarak disiplinler birlikte e...

Uluslararası Ticarette Zıtlık Gücü ve Kurumsal Yönetişim Kavramları

Harry Markowitz tarafından 1950 'lerde çağcıl cüzdan teorisini geliştirmiş ve ideal dağarcık kuramını ortaya atmıştır. Markowitz 'delik teorisi üstüne, Anapara Piyasası Teorisi geliş...

Spesifik Gereksinimli Çocuklara Ölçüm Harfler Öğretimi

Ölçüm ve yazma becerilerinin öğrenilmesi, günümüz teknolojisinin alevli geliştiği acemi milenyumda bir kat daha hem de zorunlu hâle gelmiştir. Dolayı okumuşluk ve yazma becerilerinin ö?...

Yapısal Öğrenme Ve Kişisel Yenilikçilik (Türkiye Spor Federasyonları Örneği)

Sporun, hızlı girişken yaklaşık caka olması, eğitime, ekonomiye, milletlerarası diplomasiye hakimiyet etmesi ve çağımızın çağcıl toplumlarının en geniş ve en egemen arkadaş canlıs...

Yapı Siyasetinde Asya-Pasifik 4

NEDEN DÜNYA SİYASETİNDE ASYA PASİFİK 4 ?2019 yılında Türkiye, "Baştan Asya" dedi, işte bu eser bu hedefte akademik olarak atılmış amma adımdır. Türkiye'den Doğu'ya açılan bu akademi...

Türkiye 20. Yüzyıla Veda Ederken, Doksanların Mirası

 Doksanlar, kuvvetli yaklaşık muhalefeti, dinamik yaklaşık işçi hareketini ve düşme yaklaşık eylemliliği taşıyan, sokağın söz sahibi olduğu amma dönemdir. Askerce sarsıntı aşağ?...

Denizel Atmosfer Yönetimi

Istikbal öngörülerine ilgili tartışmaların yaklaşık öznesini keza çevre kirliliği oluşturmaktadır. Dünyanın üçte ikisini kaplayan denizler ayrıca bu kirlenmeden payını almıştır....

Değişen Toplumda Eskime ve Halsiz

Tabiat nüfusu yaşlanmakta, yaşlı nüfusun oranı çabuk artmaktadır. Bu nüfus istatistiklerine göre şekil değiştirme küre biçiminde anlamda arkadaş canlısı, kültürel ve iktisadi yans?...

Türk Dünyasında Lisan, Yazın ve Ekim Yaya

Türk dili, Kuzeydeki Buz Denizi 'nden Basra Körfezi 'ne, Kuzeydoğu Asya 'dan Şark Avrupa 'ya kadar tok bir coğrafyada ve aka bazı nüfus tarafından konuşulan biraz dildir. Bu dağılma bununla...

Güzellik Ilmi

Andrei Tarkovsky`nin sanata konusunda vurgusu bu çalışmanın çıkış noktasıdır. Ona için ticaret, dünyanın yapımcısına -İlah- benzediğimiz belirli amma andır. Bu yüzden yaratandan ke...

Yaygın Devam Dönemde rahibe adayı Sayısal Normal

Covid-19 salgını bundan böyle biraz şeyin eskisi olası olmayacağı rahibe adayı bazı mizaç düzeninin ortaya çıkmasına neden oldu. Salgının neden olduğu ters koşullardan tüm yapı eko...

Ekonominin Kültürü Kültürün Ekonomisi & Yaratıcı Endüstrilere Biraz Misafirlik

Kapitalizmin geri döneminde medenilik ve tasarruf arasındaki ilişkiyi anlaşılabilir kılma yönündeki çalışmalara aslında hem ihtiyaç duyulmakta. Ekonomiler geliştikçe ve ana malcılık y...

Kullanışlı Dil Değerlendirmesi ve Teorisi

Gerçekçi Mesleki Dil Değer Teorisi, papazlık önce ve vekillik içi mesleki dil öğretmenlerine yöneliktir. On iki bölümden oluşan libretto, dil değerlendirmesi alanında geniş ölçüde ya...

Fıkhî Açıdan Kanunsuz Artış ve Tedavi Ahkamı

Illegal mal ve kazançla bağıntılı aksine konular gu?nu?mu?zde en çok karşılaşılan meselelerin başında gelmektedir. Gu?nu?mu?zde fâizli muâmelelerin, takas ve tu?rev işlemlerin, k...

Küreselleşme ve Uluslararası İşletmecilik

Bu kitap, Türkiye'hem boşluğu hissedilen küreselleşme ve milletlerarası gayret alanında temel amma yapıt olmayı amaçlıyor. Kitabın tasarımında başta derece, lisansüstü öğrenciler bi...

Petrol Bulma Kapaklı Saat Ceylanımı

Halkbilim bir toplumun, milletin yaşayış tarzıdır. Doğumdan ölüme böylece olan fiziksel manevi hep kültür birikimi folkloru oluşturur. Halkbilim akademik anlamda "Insanlar Bilimi" kadar is...

Biyolojiyi Eşsiz Kılan Nedir? & Bilimsel Bazı Disiplinin Özerkliği Üstünde Düşünceler

Son iki yüzyılda biyolojide ender şansın dönmesi meydana gelmiştir, İlk kadar 1828 'den 1866 'ya o kadar olan yıllarda biyolojinin bugünkü bazı öğrenim olarak kurulması, gerisinde Darwin...

Anket Bilgisi - Topoğrafya

Bu senaryo, Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Harita (Geomatik), İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde, Meslek Yüksekokullarının Harita-Kadastro ve İnşaat programlarında gösterilen...

Pastacılık 1, Hammaddeler, Saflık, Hijyen, Tasarı

Gastronomi alanı, sert acemi olup hep dünyada ve Türkiye 'hem de bu alanda türlü papaz adayı arama yapılmakta, makale ve kitaplar yayınlanmaktadır. Gastronomi alanında pop müziğe ait kitap...

Data Madenciliğinde Kullanılan Regresyon Modelleri ve R ile Gerçekçi Örnekler

Günümüz dünyasında özbeöz saat sesi milyarlarca bilgi üretilmektedir. aynı anda, üretilen verilerin çokluğu nedeniyle günümüz çağına "Aka Bilgi Çağı" yahut "Kullanma Talimatları ...

Antrenman Yönetiminde Kariyer Evreleri Bağlamında Uzman Öğrenme

Uzman öğrenme, mesleki gelişimi teşvik etmek göre uyumlu antrenman fırsatları ve tecrübelerini taşıyan, sistematik gibi tasarlanmış uzun gelecek kimi süreçtir.Meslekten Yetişme öğrenm...

Eğlenceli Eritme ve Kürtler & Coğrafi Farklılıklar

Kürt meselesi, abartılı yıllardan beri memleketimizin poliçe ve siyaset gündemini belirleyen başlıca maddelerinden bir tane gibi önemini koruyor. Farklı taraflarca devlet söylem alanında i...

Biafra Cumhuriyeti

Biafra Cumhuriyeti, günümüzdeki Nijerya'nın güneydoğu bölgesinde 1967 ile 1970 yılları arasında bağımsız olan devlettir.

John Wesley Theological College Budapest Wesley Janos LelkEszkEpzo Foiskola WJLF

John Wesley Theological College Budapest Wesley Janos LelkEszkEpzo Foiskola WJLF

Sapientia Shool of Theology Budapest Sapientia Szerzetesi Hittudomanyi Foiskola SSZHF

Sapientia Shool of Theology Budapest Sapientia Szerzetesi Hittudomanyi Foiskola SSZHF

Jewish Theological Seminary University of Jewish Studies Budapest Orszagos RabbikEpzo Zsidó Egyetem OR ZSE

Jewish Theological Seminary University of Jewish Studies Budapest Orszagos RabbikEpzo Zsidó Egyetem OR ZSE

University of Drama and Film Budapest Színhaz Es FilmmuvEszeti Egyetem SZFE

University of Drama and Film Budapest Színhaz Es FilmmuvEszeti Egyetem SZFE

College of Szolnok Szolnoki Foiskola SZF

College of Szolnok Szolnoki Foiskola SZF

Hungarian Dance Academy Budapest Magyar TancmuvEszeti Foiskola MTF

Hungarian Dance Academy Budapest Magyar TancmuvEszeti Foiskola MTF

Apor Vilmos Catholic College Vac Apor Vilmos Katolikus Foiskola AVKF

Apor Vilmos Catholic College Vac Apor Vilmos Katolikus Foiskola AVKF

Gabor DEnes College Budapest Gabor DEnes Foiskola GDF

Gabor DEnes College Budapest Gabor DEnes Foiskola GDF

International Business School Budapest Budapest College of Management

International Business School Budapest Budapest College of Management

University of Western Hungary Campus Savaria Berzsenyi Daniel College

University of Western Hungary Campus Savaria Berzsenyi Daniel College

Corvinus University Buda Campus

Corvinus University Buda Campus

Andrassy Universitat Budapest

Andrassy Universitat Budapest

Karoly Róbert College Gyöngyös Karoly Róbert Foiskola KRF

Karoly Róbert College Gyöngyös Karoly Róbert Foiskola KRF

College of Dunaújvaros Dunaújvarosi Foiskola

College of Dunaújvaros Dunaújvarosi Foiskola

University of Pannonia Georgikon Faculty of Agriculture

University of Pannonia Georgikon Faculty of Agriculture

KecskemEt College KecskemEti Foiskola KF

KecskemEt College KecskemEti Foiskola KF

Budapest College of Communication and Business Budapesti Kommunikaciós Es Üzleti Foiskola BKF

Budapest College of Communication and Business Budapesti Kommunikaciós Es Üzleti Foiskola BKF

King Sigismund College Budapest Zsigmond Kiraly Foiskola ZSKF

King Sigismund College Budapest Zsigmond Kiraly Foiskola ZSKF

Karoli Gaspar University of the Reformed Church Budapest Karoli Gaspar Reformatus Egyetem KGRE

Karoli Gaspar University of the Reformed Church Budapest Karoli Gaspar Reformatus Egyetem KGRE

Liszt Ferenc Academy of Music University Budapest Liszt Ferenc ZenemuvEszeti Egyetem LFZE

Liszt Ferenc Academy of Music University Budapest Liszt Ferenc ZenemuvEszeti Egyetem LFZE

Szent Istvan University Faculty of Veterinary Science

Szent Istvan University Faculty of Veterinary Science

Hungarian Academy of Fine Arts Budapest Magyar KEpzomuvEszeti Egyetem MKE

Hungarian Academy of Fine Arts Budapest Magyar KEpzomuvEszeti Egyetem MKE

Kodolanyi Janos University College SzEkesfehErvar Kodolanyi Janos Foiskola KJF

Kodolanyi Janos University College SzEkesfehErvar Kodolanyi Janos Foiskola KJF

Moholy Nagy University of Art and Design Budapest Moholy Nagy MuvEszeti Egyetem MOME

Moholy Nagy University of Art and Design Budapest Moholy Nagy MuvEszeti Egyetem MOME

University of Debrecen Medical School and Health Science Center

University of Debrecen Medical School and Health Science Center

College of Nyíregyhaza Nyíregyhazi Foiskola NYF

College of Nyíregyhaza Nyíregyhazi Foiskola NYF

Eötvös József College Baja Eötvös József Foiskola EJF

Eötvös József College Baja Eötvös József Foiskola EJF

Budapest Business School Budapesti Gazdasagi Foiskola BGF

Budapest Business School Budapesti Gazdasagi Foiskola BGF

University of Kaposvar Kaposvari Egyetem KE

University of Kaposvar Kaposvari Egyetem KE

SzEchenyi Istvan University Gyor SzEchenyi Istvan Egyetem SZE

SzEchenyi Istvan University Gyor SzEchenyi Istvan Egyetem SZE

Pazmany PEter Catholic University Budapest Pazmany PEter Katolikus Egyetem PPKE

Pazmany PEter Catholic University Budapest Pazmany PEter Katolikus Egyetem PPKE

University of West Hungary Nyugat magyarorszagi Egyetem NYME

University of West Hungary Nyugat magyarorszagi Egyetem NYME

University of Miskolc Miskolci Egyetem ME

University of Miskolc Miskolci Egyetem ME

Óbuda University Budapest Polytechnic Óbudai Egyetem

Óbuda University Budapest Polytechnic Óbudai Egyetem

Szent Istvan University Szent Istvan Egyetem SZIE

Szent Istvan University Szent Istvan Egyetem SZIE

Corvinus University of Budapest Budapesti Corvinus Egyetem BCE

Corvinus University of Budapest Budapesti Corvinus Egyetem BCE

Semmelweis University Budapest Semmelweis Egyetem SE

Semmelweis University Budapest Semmelweis Egyetem SE

Central European University Budapest KözEp európai Egyetem

Central European University Budapest KözEp európai Egyetem

University of Pannonia University of Veszprem Pannon Egyetem

University of Pannonia University of Veszprem Pannon Egyetem

University of PEcs PEcsi Tudomanyegyetem PTE

University of PEcs PEcsi Tudomanyegyetem PTE

University of Debrecen Debreceni Egyetem DE

University of Debrecen Debreceni Egyetem DE

University of Szeged Szegedi Tudomanyegyetem SZTE

University of Szeged Szegedi Tudomanyegyetem SZTE

Budapest University of Technology and Economics Budapesti Muszaki Es Gazdasagtudomanyi Egyetem BME

Budapest University of Technology and Economics Budapesti Muszaki Es Gazdasagtudomanyi Egyetem BME

Eötvös Lorand University Budapest Eötvös Lorand Tudomanyegyetem ELTE

Eötvös Lorand University Budapest Eötvös Lorand Tudomanyegyetem ELTE

Centre for Educational Development

Centre for Educational Development

Kaplan Higher Education Asia Pacific Management Institute Hong Kong

Kaplan Higher Education Asia Pacific Management Institute Hong Kong

Hang Seng School of Commerce

Hang Seng School of Commerce

CCC Kung Lee College ??????

CCC Kung Lee College ??????

United Christian College

United Christian College

Caritas Francis Hsu College

Caritas Francis Hsu College

Hong Kong Institute of Technology

Hong Kong Institute of Technology

Hong Kong Art School

Hong Kong Art School

Hong Kong College of Technology

Hong Kong College of Technology

Hong Kong Academy for Performing Arts

Hong Kong Academy for Performing Arts

Chu Hai College of Higher Education

Chu Hai College of Higher Education

United International College

United International College

Hong Kong Shue Yan University

Hong Kong Shue Yan University

Open University of Hong Kong

Open University of Hong Kong

Lingnan University

Lingnan University

Hong Kong Institute of Education

Hong Kong Institute of Education

Hong Kong Baptist University

Hong Kong Baptist University

Loydu.com'a Hoşgeldiniz

Sitemizde çeşitli kaynaklardan derlenen haber, bilgi ve içerikleri bulabilirsiniz. Şikayet ve telif bildirimleriniz için lütfen tıklayın.