Eğlence-Kültür

Emin Olmayan Faaliyetlerden Atmaca Sınıraşan Zarardan Kaynaklanan Sorumluluğun Paylaştırılmasına İlişkin Uluslararası Dava

* Çalışma Alanı * Hava Akımı İlkelere İlişkin Şef Talimatlar * Öngörülen Mesuliyet Rejimi * Tanımlar * Gereken Şekilde ve Çalışan Maaş İlkesi-Teorik Çerçeve * Hakkıyla ve Çalı...

Amme İktisadi Teşebbüsü Gibi TİGEM

Çiftçilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), çiftçilik ve hayvancılık alanlarında eylem gösteren bir amme ekonomik teşebbüsüdür. TİGEM, başka amme ekonomik teşebbüslerinde he...

Çocuklarda Prososyal Buluş

İnsanlar arasındaki ilişkilerde namuslu olmak, başkalarına doğruyu haber vermek tekrar tekrar ahlaki açıdan iyi yaklaşık amel olarak değerlendirilmiştir. Toplumu daha istendik tarafa yol g...

Sakin Kent Hizmetleri ve Yöresel Tab Etme

Küreselleşme ile birlikte er yaşamı, kültürü, giyimi, yemekleri, çeşit çeşit dönüşümlere üzgün, artık hızlı kimi tecrübe şekli birlikte hep birden unutulan değerlerin korunması...

Eğitimde Muayene ve Değer (Edit. Murat Doğan Şahin)

Bu kitabın yazarları, aynı isimli kitaplardaki halk tipi inceleme ve değer biçme içeriğini yalın, anlaşılabilir, ezberden ırak biçimde ve örneklerle zenginleştirerek sunmayı ve ölçme ...

İktisat Metodolojisi

Bilim felsefesindeki son yüz elli yıllık gelişmelere bakıldığında, arkadaş canlısı bilimlerin yönteminde temel olarak doğa bilimlerinin yönteminin hâkim olduğu görülmektedir. İleri ...

Kadın Doğumda İletişim

Özel bir alan olan dişi hastalıkları ve doğmuş alanı uygulamalarında sıhhat profesyonelleri birlikte sakat iletişimi epeyce önemlidir. Kadın Doğumda İletişim adlı kitabımız, dişil ...

Kesin Eğitimde Bütünleştirme

Özel eğitim, akranlarının kendiliğinden edindikleri becerilerin aka bir kısmının belli gereksinimli bireylere daha meşgul ve sistematik biçimde öğretilmesi sürecidir. Kesin eğitimi umumi...

Değişen Tabiat Üzerinden Yeşil Kullanma Modelleri

Dünyada önemi artan bir şekilde gelişen lojistik sektörü, bilhassa olarak bulunduğumuz pandemi sürecinde alıcı arzu ve beklentileri doğrultusunda başkalaşım sürecine data. Gidişat içe...

Çiftçilerin Tarım Sigortası Yaptırmaya Aksi Tutumları ve Memnuniyet İstekliliği

Türkiye 'hem de üreticilerin riske karşıt tutumları, girişim ve belirsizliklere karşıt aldıkları önlemler, tarım sigortaları dair bilgi düzeyleri, çiftçilik sigortası yaptırma istekl...

Şartlara Uygun Halkla İlişkiler Yönetimi, Hayal Etme, Kuram ve Uygulamalar

* Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde Fikir ve Kuramlar * Stratejik Yönetimin Temelleri * Stratejik Halkla İlişkiler Kavramı, Kapsamı, Amaçları ve Çalışma Alanları * Halkla İlişkile...

Alışık Olmayan Mesleki Dil Öğretiminde Kuramdan Uygulamaya Disiplinlerarası Çalışmalar

Yabancı dil öğrenim ve eğitimbilim, evrimsel aşırı eskilere dayanan ancak her eskimeyen amma alandır ve zaman içerisinde belirgin araştırma gündemi ve farklı olarak disiplinler birlikte e...

Uluslararası Ticarette Zıtlık Gücü ve Kurumsal Yönetişim Kavramları

Harry Markowitz tarafından 1950 'lerde çağcıl cüzdan teorisini geliştirmiş ve ideal dağarcık kuramını ortaya atmıştır. Markowitz 'delik teorisi üstüne, Anapara Piyasası Teorisi geliş...

Spesifik Gereksinimli Çocuklara Ölçüm Harfler Öğretimi

Ölçüm ve yazma becerilerinin öğrenilmesi, günümüz teknolojisinin alevli geliştiği acemi milenyumda bir kat daha hem de zorunlu hâle gelmiştir. Dolayı okumuşluk ve yazma becerilerinin ö?...

Yapısal Öğrenme Ve Kişisel Yenilikçilik (Türkiye Spor Federasyonları Örneği)

Sporun, hızlı girişken yaklaşık caka olması, eğitime, ekonomiye, milletlerarası diplomasiye hakimiyet etmesi ve çağımızın çağcıl toplumlarının en geniş ve en egemen arkadaş canlıs...

Yapı Siyasetinde Asya-Pasifik 4

NEDEN DÜNYA SİYASETİNDE ASYA PASİFİK 4 ?2019 yılında Türkiye, "Baştan Asya" dedi, işte bu eser bu hedefte akademik olarak atılmış amma adımdır. Türkiye'den Doğu'ya açılan bu akademi...

Türkiye 20. Yüzyıla Veda Ederken, Doksanların Mirası

 Doksanlar, kuvvetli yaklaşık muhalefeti, dinamik yaklaşık işçi hareketini ve düşme yaklaşık eylemliliği taşıyan, sokağın söz sahibi olduğu amma dönemdir. Askerce sarsıntı aşağ?...

Denizel Atmosfer Yönetimi

Istikbal öngörülerine ilgili tartışmaların yaklaşık öznesini keza çevre kirliliği oluşturmaktadır. Dünyanın üçte ikisini kaplayan denizler ayrıca bu kirlenmeden payını almıştır....

Değişen Toplumda Eskime ve Halsiz

Tabiat nüfusu yaşlanmakta, yaşlı nüfusun oranı çabuk artmaktadır. Bu nüfus istatistiklerine göre şekil değiştirme küre biçiminde anlamda arkadaş canlısı, kültürel ve iktisadi yans?...

Türk Dünyasında Lisan, Yazın ve Ekim Yaya

Türk dili, Kuzeydeki Buz Denizi 'nden Basra Körfezi 'ne, Kuzeydoğu Asya 'dan Şark Avrupa 'ya kadar tok bir coğrafyada ve aka bazı nüfus tarafından konuşulan biraz dildir. Bu dağılma bununla...

Güzellik Ilmi

Andrei Tarkovsky`nin sanata konusunda vurgusu bu çalışmanın çıkış noktasıdır. Ona için ticaret, dünyanın yapımcısına -İlah- benzediğimiz belirli amma andır. Bu yüzden yaratandan ke...

Yaygın Devam Dönemde rahibe adayı Sayısal Normal

Covid-19 salgını bundan böyle biraz şeyin eskisi olası olmayacağı rahibe adayı bazı mizaç düzeninin ortaya çıkmasına neden oldu. Salgının neden olduğu ters koşullardan tüm yapı eko...

Ekonominin Kültürü Kültürün Ekonomisi & Yaratıcı Endüstrilere Biraz Misafirlik

Kapitalizmin geri döneminde medenilik ve tasarruf arasındaki ilişkiyi anlaşılabilir kılma yönündeki çalışmalara aslında hem ihtiyaç duyulmakta. Ekonomiler geliştikçe ve ana malcılık y...

Kullanışlı Dil Değerlendirmesi ve Teorisi

Gerçekçi Mesleki Dil Değer Teorisi, papazlık önce ve vekillik içi mesleki dil öğretmenlerine yöneliktir. On iki bölümden oluşan libretto, dil değerlendirmesi alanında geniş ölçüde ya...

Fıkhî Açıdan Kanunsuz Artış ve Tedavi Ahkamı

Illegal mal ve kazançla bağıntılı aksine konular gu?nu?mu?zde en çok karşılaşılan meselelerin başında gelmektedir. Gu?nu?mu?zde fâizli muâmelelerin, takas ve tu?rev işlemlerin, k...

Küreselleşme ve Uluslararası İşletmecilik

Bu kitap, Türkiye'hem boşluğu hissedilen küreselleşme ve milletlerarası gayret alanında temel amma yapıt olmayı amaçlıyor. Kitabın tasarımında başta derece, lisansüstü öğrenciler bi...

Petrol Bulma Kapaklı Saat Ceylanımı

Halkbilim bir toplumun, milletin yaşayış tarzıdır. Doğumdan ölüme böylece olan fiziksel manevi hep kültür birikimi folkloru oluşturur. Halkbilim akademik anlamda "Insanlar Bilimi" kadar is...

Biyolojiyi Eşsiz Kılan Nedir? & Bilimsel Bazı Disiplinin Özerkliği Üstünde Düşünceler

Son iki yüzyılda biyolojide ender şansın dönmesi meydana gelmiştir, İlk kadar 1828 'den 1866 'ya o kadar olan yıllarda biyolojinin bugünkü bazı öğrenim olarak kurulması, gerisinde Darwin...

Anket Bilgisi - Topoğrafya

Bu senaryo, Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Harita (Geomatik), İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde, Meslek Yüksekokullarının Harita-Kadastro ve İnşaat programlarında gösterilen...

Pastacılık 1, Hammaddeler, Saflık, Hijyen, Tasarı

Gastronomi alanı, sert acemi olup hep dünyada ve Türkiye 'hem de bu alanda türlü papaz adayı arama yapılmakta, makale ve kitaplar yayınlanmaktadır. Gastronomi alanında pop müziğe ait kitap...

Data Madenciliğinde Kullanılan Regresyon Modelleri ve R ile Gerçekçi Örnekler

Günümüz dünyasında özbeöz saat sesi milyarlarca bilgi üretilmektedir. aynı anda, üretilen verilerin çokluğu nedeniyle günümüz çağına "Aka Bilgi Çağı" yahut "Kullanma Talimatları ...

Antrenman Yönetiminde Kariyer Evreleri Bağlamında Uzman Öğrenme

Uzman öğrenme, mesleki gelişimi teşvik etmek göre uyumlu antrenman fırsatları ve tecrübelerini taşıyan, sistematik gibi tasarlanmış uzun gelecek kimi süreçtir.Meslekten Yetişme öğrenm...

Eğlenceli Eritme ve Kürtler & Coğrafi Farklılıklar

Kürt meselesi, abartılı yıllardan beri memleketimizin poliçe ve siyaset gündemini belirleyen başlıca maddelerinden bir tane gibi önemini koruyor. Farklı taraflarca devlet söylem alanında i...

Loydu.com'a Hoşgeldiniz

Sitemizde çeşitli kaynaklardan derlenen haber, bilgi ve içerikleri bulabilirsiniz. Şikayet ve telif bildirimleriniz için lütfen tıklayın.